Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
2
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
3
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
4
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
5
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
6
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
7
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
8
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
Informace Českého telekomunikačního úřadu
9
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
Informace Českého telekomunikačního úřadu
10
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
Informace Českého telekomunikačního úřadu
11
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
Informace Českého telekomunikačního úřadu
12
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
Informace Českého telekomunikačního úřadu
13
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
Informace Českého telekomunikačního úřadu
14
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
Informace Českého telekomunikačního úřadu
15
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
Informace Českého telekomunikačního úřadu
16
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
Informace Českého telekomunikačního úřadu
17
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
Informace Českého telekomunikačního úřadu
18
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
Informace Českého telekomunikačního úřadu
19
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
Informace Českého telekomunikačního úřadu
20
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
Informace Českého telekomunikačního úřadu
21
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
Informace Českého telekomunikačního úřadu
22
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
Informace Českého telekomunikačního úřadu
23
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
Informace Českého telekomunikačního úřadu
24
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
Informace Českého telekomunikačního úřadu
25
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
Informace Českého telekomunikačního úřadu
26
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
Informace Českého telekomunikačního úřadu
27
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
Informace Českého telekomunikačního úřadu
Revize kotlů na tuhá paliva 27. srpna
28
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
Informace Českého telekomunikačního úřadu
29
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
Informace Českého telekomunikačního úřadu
30
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
Informace Českého telekomunikačního úřadu
31
Nežádoucí příměsi v plastovém odpadu
Informace Českého telekomunikačního úřadu
1
Informace Českého telekomunikačního úřadu
2
Informace Českého telekomunikačního úřadu
3
Informace Českého telekomunikačního úřadu
4
Informace Českého telekomunikačního úřadu
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Veřejné zakázky

Zhotovení projektové dokumentace vč. AD pro nový m

Obor Stavební práce a příbuzné obory
Cena 500 000,00 Kč
Rozsah zakázka malého rozsahu
Předmět zakázka na služby
Evidenční číslo 1/2022
Uzávěrka 24. 08. 2022 16:00
Termín realizace 1. 9. 2022 - 31. 12. 2023
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace na výstavbu nového mostu na místní komunikaci (p.č. 1481/1 k.ú. Smržov u Smiřic) přes Smržovský potok v obci Smržov, okr. Hradec Králové, jako náhrada za most stávající most, který je ve stavebním stavu úrovně VI – velmi špatný. Předmětem plnění je zejm.: - Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu výstavby nového mostu. - Návrhy řešení dopravní obslužnosti obce v průběhu stavby nového mostu, která musí být plně zachována (obec nemá žádnou další příjezdovou komunikaci). - Vypracování inženýrsko-geologického průzkumu mostu včetně návrhu technického řešení. - Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného územního zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání ÚSP (SP) k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh. - Zajištění potřebných pravomocných společných územních a stavebních povolení (ÚSP) nebo stavebních povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření. - Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací. - Vypracování přeložek inženýrských sítí. - Výkon autorského dozoru při realizaci stavby. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle této výzvy a bude respektovat podmínky stanovené ve vyjádřeních orgánů státní správy a správců dotčených sítí. Projektová dokumentace této veřejné zakázky bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. Zadavatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu plnění. Soupis prací pro veřejnou zakázku bude vypracován v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění a požadavek na rozdělení dle hlavních a vedlejších aktivit projektu.
Přílohy
Zpět na přehled