Veřejná zakázka malého rozsahu - Rozšíření vodovodu Hubíles - neaktuálníDatum konání:
9.12.2019
Datum ukončení:
18.12.2019

Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodu a vodovodních přípojek. Podobnější popis stávajícího stavu a vlastní předmět zakázky je uveden v příloze č. 4 Výzvy – „Projektová dokumentace“.

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 01 - Krycí list nabídky

  

Příloha č. 02 - Čestné prohlášení kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 03 – Výkaz výměr

Příloha č. 04 - Projektová dokumentace

Příloha č. 05 – Smlouva o dílo

 


28. 11. René

Zítra: Zina

Obec Smržov je členskou obcí mikroregionu Černilovsko.

Znaky mikroregionů Černilovsko a Smiřicko

Návštěvnost stránek

201548
smrzov_footer.png