Kanalizace a ČOV Smržov

Podzim 2019:

Další postup prací v následujících týdnech ve Smržově:

- stoka AD (ulička souběžná s potokem směr Lejšovka)
- stoka AC (zatáčka u hasičárny přes mostek)
- stoka AB ( od souběžná s potokem směr Smiřice)
- stoka AB-1 (park u potoka)

U těchto stok je nutné čerpání vody.
- stoka AA (ulička od křížku směr nová zástavba)


V obci Hubíles v průběhu října práce na komunikacích.

11. 01. 2019: Dne 03. 01. 2019 se uskutečnilo setkání občanů obce se zástupcem zhotovitele stavby p. Vladimírem Valentou, který poskytl informace k dalším krokům stavby. Zápis z tohoto setkání je níže.

22. 11. 2018: Zhotovitel prací pokračoval na výkopech mezi obcemi a dále započal s výkopovými pracemi v prostorech ČOV ve Smržově.

15. 11. 2018: Započaly výkopové práce na kanalizaci mezi Hubílesem a Smržovem.

01. 11. 2018: V říjnu 2018 byly zahájeny stavební práce na výstavbě kanalizace a ČOV. Stěžejní práce (hlavní řád a přípojky) jsou plánovány na 2019.

Smlouva o dílo (Obec Smržov - Stavoka Kosice, a.s.), prosinec 2017

SoD Smržov_I.část.pdf (10 MB)
SoD Smržov_II_část.pdf (43 MB)
SoD Smržov_III_část.pdf (31 MB)
SoD Smržov_IV_část.pdf (32 MB)
SoD Smržov_V_část.pdf (6 MB)

Situace + profily ČOV, listopad 2015

Situace-Smržov - Hubíles + pod.profily ČOV.pdf (3 MB)

Prováděcí dokumentace:

Prováděcí dokumentace

Situačních výkres širších vztahů

 

Zápis ze setkání 03. 01. 2019

Zápis z jednání 03.01.2019

Tel. kontakt na stavbyvedoucího (p. Vladimír Valenta): +420 737 269 527

Kanalizační řád obce

Kanalizační řád obce.pdf

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

smrzov_footer.png