Rozpočet


Rozpočet roku 2019

Příjmy                                                                            

Plán Skutečnost
Daňové příjmy

5 351 000 Kč

 
Nedaňové příjmy 430 000 Kč    
Kapitálové příjmy    
Přijaté transfery 31 263 000 Kč  
Financování    
Celkem

37 044 000 Kč

 

 

Výdaje                                                                            

Plán Skutečnost
Běžné  výdaje  3 624 000 Kč  
Kapitálové výdaje 33 420 000 Kč    
Celkem

37 044 000 Kč

 

 

Rozpočet roku 2018

Příjmy                                                                            

Plán

Skutečnost
Daňové příjmy 4 617 000 Kč 6 360 394 Kč 
Nedaňové příjmy 417 000 Kč 645 027 Kč 
Kapitálové příjmy   25 606 Kč 
Přijaté transfery 90 000 Kč 6 065 062 Kč
Financování    
Celkem 5 124 000 Kč 13 096 088 Kč 

 

Výdaje                                                                            

Plán Skutečnost
Provozní výdaje 3 546 000 Kč 6 794 355 Kč 
Kapitálové výdaje 1 578 000 Kč

4 072 187 Kč

Celkem 5 124  000 Kč 10 866 542 Kč

 


Naposledy změněno: 17. 7. 2020 6:53

smrzov_footer.png