Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva - archiv

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obec Smržov přijala obecně závazné vyhlášky:

 
Požární řád obce 18.12.2009
Czech POINT dodatek č.1  
Czech POINT.doc 18.12.2009
Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území 10.05.2008
vyhláška místní poplatky 10.05.2008
Vyhláška o pohybu psů na veřejném prostranství

10.05.2008

Vyhláška o stanovení koeficientu daně z nemovitostí

01.01.1995

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č.  500/2004 Sb. správní řád 
  • zák. č.  89/2012 Sb. občanský zákoník

 

Předpisy

Obec může ukládat povinnosti v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou.

Dle zákona č. 128/2000 Sb. je činnost obecních orgánů vymezena dokumenty:

  1. Jednací řád zastupitelstva obce Smržov 
  2. Spisový řád Obecního úřadu Smržov

Obec Smržov postoupila svoji přenesenou působnost na Městský úřad ve Smiřicích ve věcech:

  1. projednávání přestupků podle přestupkového zákona 
  2. oblast sociální a péče o dítě 
  3. agenda stavebního úřadu

Usnesení zastupitelstva

zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva 31.1.2008

zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva 17.4.2008

zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva 26.6.2008

zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva 28.8.2008

zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva 6.11.2008

zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva 5.2.2009

zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva 16.4.2009

zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva 25.6.2009

zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 3.9.2009

zápis z veřejného zasedání obecního zastupitestva 3.12.2009

zápis z veřejného zasedání obeního zastupitelstva 25.2.2010.doc

zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva 6.5.2010.doc

závěrečné usnesení ustavující schůze  11.11.2010

závěrečné usnesení OZ 16.12.2010 

usnesení ze zápisu č.2 ze dne 10.3.2011.doc

usnesení ze zápisu č. 3 ze dne 2.6.2011.doc

usnesení ze zápisu č. 4 ze dne 25.8.2011.doc

usnesení ze zápisu č.5 ze dne 24.11.2011.doc

závěrečné usnesení 20120223.doc

závěrečné usnesení 20120412.doc

závěrečné usnesení 20120621.doc

závěrečné usnesení 20120920.doc

závěrečné usnesení 29.11.2012

24. 8. Bartoloměj

Zítra: Radim

Obec Smržov je členskou obcí mikroregionu Černilovsko.

Znaky mikroregionů Černilovsko a Smiřicko

Návštěvnost stránek

126699
smrzov_footer.png