Volby do zastupitelstev krajů - vydávání voličských průkazůVyvěšeno: 17. 8. 2020
Sejmuto: 30. 9. 2020

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může požádat o vydání voličského průkazu, který jej ve dnech voleb opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožňuje voliči hlasování ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

 

Volič může již nyní žádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu o vydání voličského průkazu následujícími způsoby:

  • osobně na příslušném obecním úřadě nejpozději 30. září 2020 do 16:00 hod.
  • doručením žádosti příslušnému obecnímu úřadu nejpozději 25. září 2020
    • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (provedení úkonu – ověření podpisu – učiněného u obecního úřadu je osvobozeno od správního poplatku),
    • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 7. 09. 2020 19:39
smrzov_footer.png